Talenat koji posjedujem:

Radovan Arežina, pjesnik...

Uglavnom vezanog stiha, kroz simbolizam i metafizičku liriku...

Moje pjesme kazuju sve ostalo o meni.

Ja sam...

Ima nešto u tim nedjeljama, sretno i tužno istovremeno. Kao da čekaš nekog ko dolazi odlazeći i odlazi dolazeći, pa ni sam ne znaš da li da pođeš u povratku ili da se vratiš u polasku.

Moj moto

Jednom vidimo vječnost u trenu, a onda tražimo tren čitavu vječnost!

Pogledaj moj video:

Želiš da se prijaviš na takmičenje ili želiš da daš svoj glas nekom od kandidata? Potrebno je samo da se prijaviš putem Facebook-a!

CONNECT WITH

A sad, nešto sasvim drugačije!

Budi u stanju pripravnosti.