Želiš da glasaš i pomogneš svom favoritu? Da bi stekao pravo glasa, obavezno se uloguj (pogledaj gore desno)!

Hej, gdje si krenuo?
Jedna osoba – jedno srce.
To su pravila igre.

glasova: 0
ocjena: 0

Talenat koji posjedujem:

Student sam Akademije likovnih umjetnosti u Trebinju, odsjek slikarstvo, crtež, fotografija i intermedijalna umjetnost. Moje trenutno interesovanje je na polju slike, readymade-a i video art-a.

Svojim radovima pokašavam da prikažem lični doživljaj svakodnevnih situacija, socijalnih i političkih problema. Često su vezani za psihologiju čovjeka i njegovog odnosa sa stvarnošću. Pokušavam da izazovem reakciju posmatrača na određeni sadržaj, da postavljaju pitanja i traže odgovor. Mislim da na našim prostorima ljudi rijetko prepoznaju prave vrijednosti umjetničkog djela i traže nešto površno i lako shvatljivo.

Ja sam...

Znatiželjan, pozitivan, smiren.

Moj moto

Nemam moto. Imam cilj...

Pogledaj moj video:

Želiš da se prijaviš na takmičenje ili želiš da daš svoj glas nekom od kandidata? Potrebno je samo da se prijaviš putem Facebook-a!

CONNECT WITH

A sad, nešto sasvim drugačije!

Budi u stanju pripravnosti.